Najnowszy sondaż

Publikujemy sondaż przeprowadzony w dniach 20-22 września bieżącego roku przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 788 respondentów metoda ankiet bezpośrednich.

KO – 38,8% (-1,1) – 207 mandatów

PiS+SP – 32,8% (-0,3) – 162 mandaty

Konfederacja – 10,0% (+0,4) – 36 mandatów

Trzecia Droga – 9,1% (-2,1) – 33 mandaty

Lewica – 7,6% (+2,7) – 21 mandatów

Samorządowcy – 1,7% (+0,4)

Aby przerwać wszystkie spekulacje na temat naszej działalności ujawniliśmy zasadniczą część naszej metody badawczej. Wszystkie badania wykonujemy metodą wywiadów bezpośrednich używając technik zapewniających ludziom poczucie maksymalnego możliwego poczucia anonimowości. W podanej powyżej próbce nie są uwzględnione osoby, które na pewno lub najprawdopodobniej nie wezmą udziału w wyborach. Przy każdych badaniach politycznych i komercyjnych robimy ich dokumentację. Pozostała część warsztatu jest naszym osiągnięciem, które również przyczynia się do poczucia bezpieczeństwa naszych respondentów przez co zapewnia najbardziej wiarygodne wyniki. Badanie przeprowadzone w dniach 20-22 września to pierwsze publikowane badanie po zmodyfikowaniu szczegółów technicznych ankietowania, jednak ze względu na niewielką ich skalę zdecydowaliśmy się na ukazanie zmiany procentowej w stosunku do poprzedniego badania. Nadmieniamy, że przeważająca część naszych ankieterów to osoby ze stażem pracy w różnych instytutach badania opinii publicznej nie wyłączając CBOS.