Prognoza wyborcza 18-19 sierpnia

Przedstawiamy Państwu najnowszą prognozę poparcia dla partii politycznych wraz z podziałem mandatów sejmowych między poszczególne ugrupowania.

Szczegółowe wyniki wyglądają następująco:

PO 31,5% (-0,1) i 169 mandatów

PiS 26,1% (-1,2) i 153 mandatów

PL2050 14,6% (+0,5) i 68 mandatów

Lewica 9,5% (+0,3) i 37 mandatów

PSL 8,0% (+1,3) i 32 mandaty

Agrounia 4,8% (-0,3)

Konfederacja 4,8% (0)

Solidarna Polska 0,7%

PSL wyraźnie zyskuje na kryzysie rządu związanym z zatruciem Odry. PiS systematycznie traci poparcie społeczne.