Wiceminister Janusz Kowalski

Zbadaliśmy popularność nowego członka rządu PiS. Wyniki odpowiedzi na pytanie „Czy ufasz nowemu wiceministrowi rolnictwa Januszowi Kowalskiemu?” wśród osób go rozpoznających i posiadających zdanie na jego temat przedstawiają się następująco.

Tak, w pełni ufam. – 1,3%

Tak, częściowo ufam. – 6,6%

Nie, częściowo nie ufam. – 12,1%

Nie, zupełnie nie ufam. – 80,0%

Badanie przeprowadzono w dniach 20-21.09.2022